Innkalling til årsmøte i Alvøen Rideklubb

Innkalling til årsmøte i Alvøen Rideklubb
Styret innkaller herved til årsmøte i Alvøen RIdeklubb
Årsmøtet avholdes den 17.mars 2024 kl 16,00 i rideklubbens lokaler i Håkonshellaveien.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3.mars 2024
Saken merkes «Årsmøtet 2024» og sendes til
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før møtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret 

Medlemsmøte søndag 29. okt kl 17.00

Styret kaller inn til medlemsmøte søndag 29. oktober kl 17 i klubbhuset.
Detter er ett rent informasjonsmøte om klubbens tilstand og styrets arbeid frem til nå.

Det blir selvsagt mulig å ta opp saker, men er i utgangspunktet ikke ment å vedta noen saker.

Mvh Styret Alvøen Rideklubb.

Innkalling til årsmøte i Alvøen Rideklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Alvøen Rideklubb

Årsmøtet avholdes søndag 19. Februar 2023, kl. 16 i Alvøen Rideklubb sine klubblokaler.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5. februar 2023 til . Det ønskes at eget mal benyttes (se nederst).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.rideklubben.no/www.alvoenrideklubb.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem Alvøen Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Alvøen Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm., se Alvøen Rideklubbs lovnorm. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan følgende kontaktes:

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Alvøen Rideklubb

Faktura for vårens ridekurs

Alle rideskoleelver / foresatte til rideskoleelver skal ha mottatt faktura for vårens kurs mandag, 9.1.2023.

Ta kontakt om fakturaen ikke er mottatt så sender vi fakturakopi.

Husk å oppgi KID-nummer ved betaling.
Overføringer til vår konto som mangler KID kan ikke tilordnes.

Oppfølging av ubetalte fakturaer er overlatt til Visma.
Ved forsinket betaling påløper renter og gebyrer iht. Vismas satser.

Oppdeling av faktura

Betalingen av fakturaen kan på godkjent forespørsel deles opp i tre deler med 6 ukers mellomrom. De som ønsker å dele opp betalingen må sende en kort melding om dette til Oppgi rytters navn og/eller fakturanummer ved alle henvendelser. ARK forbeholder seg retten til å kreve fullt oppgjør på fakturadato. Ved manglende betaling iht. ev. betalingsavtale forfaller resterende omgående.

NB! Første del må betales på fakturaens forfallsdato. Vi sender ikke ut delfakturaer. Alle som deler opp fakturaer er selv ansvarlige for at innbetalingene skjer til riktig tidspunkt og med riktig beløp. Vi anbefaler å legge inn alle betalinger i nettbanken med det samme. Husk å bruke samme KID ved alle innbetalinger. Ved manglende betaling vil eleven miste retten til å møte opp til timen.