Hestepasser

Har du lyst å være mer med hestene enn bare i forbindelse med med ridetimen?

Er du glad i hjelpe til og er ansvarsfull?

Da burde du bli hestepasser!
Som hestepasser må en kunne ta ansvar for egne oppgaver og arbeide selvstendig. Ta ansvar for egen oppførsel, være inkluderende og hyggelig med hverandre og ta imot instrukser fra ansvarlige.

I hverdagene må man ha minimum RK3 for å være hestepasser, mens i helgene må man ha minimum RK4. Har du mindre enn RK3 kan du hjelpe til som stallhjelp etter avklaring med Victoria.

Hestepasserens oppgaver (ukedager)

 • Sørge for at hesten har rent vann til enhver tid.
 • Sjekke matkrybbe og vannkar for spon og gammel mat, rengjøres om nødvendig.
 • Møkke boksen – gjerne når hesten går kurs.
 • Trillebør tømmes umiddelbart etter møkking og tas med opp igjen.
 • Be dagens stallansvarlig om pellets ved behov.
 • Koste utenfor boksen når man har møkket – gjerne hele stallgangen dersom det trengs.
 • Strigle hesten godt og rense hovene.
 • Hjelpe til med at sale av/på når hesten skal ut/inn fra kurs – se skjema på tavle.
 • Pusse utstyr når det trengs.
 • Være tilgjengelig ved kursstart og hjelpe til med å leie på nybegynnerkurs og andre kurs ved behov.
 • Leie hesten hvis den er syk.
 • Lag ekstra fòr til de hestene som må ha det.
 • Hjelpe uerfarne ryttere med hest og utstyr.
 • Møkke luftegårder – se plan på tavle.
 • Tømme trillebår i ridehus – se plan på tavle.

Oppgaver i helger og ferier

 • Samme oppgaver som i ukedagene, unntatt det å hjelpe til på kurs. I tillegg kommer:
 • Sørge for at hesten får stå i luftegården (for de av hestene som kan det).
 • Gi hesten en lang leietur. Har du hesten både lørdag og søndag, kan du ri den på tur én av dagene.
 • På vintertid skal hestene ha vært på tur før kl. 15.00
 • Regler for helger og ferier:
 • Hestene skal ikke ris i banen.
 • Det er ikke lov å slippe hester i banen.
 • Det er kun lov å skritte på tur.
 • Du må passe hesten både lørdag og søndag for å kunne ri på tur én av dagene. Ellers skal hesten leies på tur.
 • Det er kun den som er hestepasser som har lov til å ri eller leie hesten. Det er ikke lov å la søsken, venninner
 • e.l. ri på hesten, selv om man leier den.
 • Ri eller gå flere sammen, hestene skal ikke på tur alene.
 • Det er alltid foresatte som har ansvaret for barn og unge når de passer hest i helger og ferier.
 • Hestene bør få fri i stallen til å spise og hvile seg etter frokost.
 • Hester som ris på tur må ha på sal og hodelag (og belegg for dem som bruker det).
 • Hester som leies på tur må ha på hodelag (med bitt) (og belegg for dem som bruker det).
 • Gå en lang tur, selv om det er dårlig vær. Følg kartet som viser hvor vi har lov å ri/leie. Dersom du går på tur
 • ved idrettsparken/ i Alvøskogen må eventuell hestemøkk skubbes ut til siden.

Generelt

 • Stallgang bør alltid fremstå som kostet og ryddig
 • Holde vaskespilt, salrommet og stallgangen ryddig
 • Holde orden i skaprommet og på tribune
 • Ingen høy i luftegården
 • Hesten bør få ro til å spise middagen sin i boksen mellom kl. 13-15
 • Les nøye på hestens boksdør for å se om der er særlige instruksjoner
 • Ved fravær skal dagens ansvarlige ha beskjed så tidlig som mulig – se plan på tavle
 • Les reglene som henger på stallområdet og følg disse.

Hestepasserlister

 • Hestepasserlisten for helgen nullstilles etter hver helg ifb. med Facebook-innlegg for kommende helg hvor det er anledning å sette seg opp som hestepasser for helgen som kommer.
 • Hestepasserlisten for ukedagene er som regel fast for inneværende semester og oppdateres ifb. med kursoppstart.