Innkalling til årsmøte i Alvøen Rideklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Alvøen Rideklubb

Årsmøtet avholdes søndag 19. Februar 2023, kl. 16 i Alvøen Rideklubb sine klubblokaler.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5. februar 2023 til . Det ønskes at eget mal benyttes (se nederst).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.rideklubben.no/www.alvoenrideklubb.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem Alvøen Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Alvøen Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm., se Alvøen Rideklubbs lovnorm. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan følgende kontaktes:

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Alvøen Rideklubb