Faktura for vårens ridekurs

Alle rideskoleelver / foresatte til rideskoleelver skal ha mottatt faktura for vårens kurs mandag, 9.1.2023.

Ta kontakt om fakturaen ikke er mottatt så sender vi fakturakopi.

Husk å oppgi KID-nummer ved betaling.
Overføringer til vår konto som mangler KID kan ikke tilordnes.

Oppfølging av ubetalte fakturaer er overlatt til Visma.
Ved forsinket betaling påløper renter og gebyrer iht. Vismas satser.

Oppdeling av faktura

Betalingen av fakturaen kan på godkjent forespørsel deles opp i tre deler med 6 ukers mellomrom. De som ønsker å dele opp betalingen må sende en kort melding om dette til Oppgi rytters navn og/eller fakturanummer ved alle henvendelser. ARK forbeholder seg retten til å kreve fullt oppgjør på fakturadato. Ved manglende betaling iht. ev. betalingsavtale forfaller resterende omgående.

NB! Første del må betales på fakturaens forfallsdato. Vi sender ikke ut delfakturaer. Alle som deler opp fakturaer er selv ansvarlige for at innbetalingene skjer til riktig tidspunkt og med riktig beløp. Vi anbefaler å legge inn alle betalinger i nettbanken med det samme. Husk å bruke samme KID ved alle innbetalinger. Ved manglende betaling vil eleven miste retten til å møte opp til timen.