Bli Medlem

Kontingentsatser ARK 2023

  • Rideskolemedlem: NOK 500,–/år
  • Oppstallatør, aktiv medlem med hest (benytter egen hest til trening på ridebanene):
    • NOK 1 750,– / år
    • NOK 1 000‚–/halvår
  • Ordinær medlem: NOK 600,–/år
  • Familiemedlem: NOK 200,– pr. medlem/år

Bli medlem

Innmelding, utmelding og endringer kan gjøres via Min Idrett.