Innkalling til årsmøte i Alvøen Rideklubb

Innkalling til årsmøte i Alvøen Rideklubb
Styret innkaller herved til årsmøte i Alvøen RIdeklubb
Årsmøtet avholdes den 17.mars 2024 kl 16,00 i rideklubbens lokaler i Håkonshellaveien.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3.mars 2024
Saken merkes «Årsmøtet 2024» og sendes til
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før møtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret